apes.nu

projekt hälsotrappan
vad väntar vi på
ha-ha.nu
ha-ha.just.nu
kul att ni håller på
nyfiken på konst
cura
cura+
allt ska bort
barack-konst
filt
limbo
tid för kultur
a-ha-ha
kulturverkstan
is
hötorgskonst
sanning eller konsekvens
stockholm city art fair
om våra projekt

aktuellt

Projekt Hälsotrappan

- vill ta vara på de dolda resurser som en trapphall ofta besitter – skänka den ett egenvärde och utveckla dess funktion

- handlar om att med konst och färgsättning vitalisera vitmålade och anonyma trapphus i offentliga miljöer

- vill utgöra en aktiverande kulturhändelse i de dagliga rutinerna

- vill stimulera såväl fantasi som lust och drivkraft att röra sig: Motion och konst utgör båda viktiga ingredienser till ett liv vid god hälsa och psykisk balans. Vi har tagit fasta på detta positiva samband, och arbetar utifrån en helhetssyn där kropp och själ samverkar för att öka välbefinnande och trivsel.

Kulturföreningen ApE har med konst och färgsättning vitaliserat de tidigare helt vitmålade och anonyma trapphusen på Dalens, Sabbatsbergs samt Rosenlunds Sjukhus i Stockholm. I november 2011 invigdes trapphallen på Jakobsbergs sjukhus i Järfälla.

Idén att skapa en inspirerande miljö i den elva våningar höga trapphallen på Ssgk Dalens Sjukhus i Enskede Stockholm väcktes ursprungligen av personalen. Trapporna utnyttjas här för såväl patienternas rehabiliterande trappträning, som av de anställda i sitt dagliga arbete.

Projekten genomfördes i samarbete med Locum AB och med bidrag från Stockholms Läns Landsting/Kultur i Vården samt kulturföreningen ApE

För ytterligare information ang Hälsotrappan på Dalens Sjukhus kontakta gärna kulturansvarig: Ann-Britt Gustafsson
e-post:
Ann-Britt.Gustafsson@capio.se

Mer information om utförda och pågående arbeten inom Hälsotrappan finner du på www.halsotrappan.se