apes.nu

projekt hälsotrappan
vad väntar vi på
ha-ha.nu
ha-ha.just.nu
kul att ni håller på
nyfiken på konst
cura
cura+
allt ska bort
barack-konst
filt
limbo
tid för kultur
a-ha-ha
kulturverkstan
is
hötorgskonst
sanning eller konsekvens
stockholm city art fair
om våra projekt

projekt: kulturverkstan
Kulturverkstan var ett projekt kring konst och filosofi som ägde rum i Österbybruk i norduppland. Deltagarna var ungdomar mellan 13 och 18 år. Ledare för projektet var konstnärerna Johanna Lundin och Anna Stina Erlandsson samt filosofen Nicholas Smith. I ett dynamiskt växelspel mellan kreativt skapande och organiserade samtal ville Kulturverkstan stimulera fantasin, uppmuntra den egna kreativiteten och stärka självkänslan hos deltagarna.

Samarbetspartners: Östhammars kommun ABF Östhammar KonstnärsCentrum Öst.