Peter Kinny
Annica Einarson
apes.nu

projekt hälsotrappan
vad väntar vi på
ha-ha.nu
ha-ha.just.nu
kul att ni håller på
nyfiken på konst
cura
cura+
allt ska bort
barack-konst
filt
limbo
tid för kultur
a-ha-ha
kulturverkstan
is
hötorgskonst
sanning eller konsekvens
stockholm city art fair
om våra projekt

projekt: filt

Om konstprojektet FILT

Kulturföreningen ApE projekterar för närvarande för att kunna genomföra FILT 2013.

Projektet vill berika det offentliga rummet, en av stadens mest välbesökta parker; Tantolunden/ Drakenbergsparken, med konstnärliga gestaltningar av kommunikativ karaktär, med konst som aktiverar alla sinnen och som stimulerar till upptäckarlusta, delaktighet och gemenskap.
Idén utgår från den befintliga miljön med sin rika växtlighet, dess fåglar och insekter, vattnet och båtlivet. Men miljön omgärdas av den myllrande, bullrande storstaden och idyllen är ibland skenbar. Alla som uppsöker parken är inte uppfyllda av inre frid, alla sitter inte ovanpå filten för att avnjuta sin medhavda picknick, det finns många här som ligger under filten för att de saknar såväl picknickmat som en säng i ett hem att sova i.
Vi vill presentera en konsthändelse där alla kan vara delaktiga – oavsett ålder, etnicitet, fysisk eller psykisk status. En konsthändelse som bjuder på humor och allvar i en salig lättsam röra, en konsthändelse med professionella utövare som når en publik som kanske aldrig satt sin fot i de traditionella och vitmålade rummen för konst.
Parken fungerar som en välkänd plats för rekreation för alla dem som arbetar runt omkring, för de arbetslösa, för gamla och för hundratals barn och ungdomar.
FILT tar form på detta vis: Varje konstnär får en utställningsyta i storlek av en filt till sitt förfogande.  Det står sedan var och en fritt att associera kring begreppet filt.
Tidigare FILT-utställningar har visat att möjligheterna är oändliga. Se bildbilaga.
Vi har genom åren även blivit kontaktade av andra aktörer och vi har samverkat kring FILT-projekt med bl.a. Örebro kommun/Wadköping, föreningen Hide Kulturbrott på Gotland, nu senast med Stiftelsen Inuti som driver daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade/LSS. Där arbetar konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionshinder samt personer inom autismspektrumet  (t ex Aspergers syndrom).

När vi har valt filten som tema har vi tänkt på filtens många olika funktioner, dess poetiska och symboliska värden. Filten är symbol för utsatthet, för människor på flykt, för hemlöshet, den ger skydd mot köld. Men den har också förnöjsamma aspekter, vi tänker på barndomens bilfilt, snuttefilten och picknickfilten.
Vi vill presentera ett stort urval konstverk som interagerar både med platsen och med dem som brukar den, konstnärliga tillägg som samspelar på skilda vis med människor, den urbaniserade storstaden, grönska, fågelliv. Vi kommer att bjuda in professionella konstnärer som arbetar i vitt skilda tekniker. Givetvis kommer vi att samarbeta med Polismyndigheten för erforderliga tillstånd.
Vid helt otjänlig väderlek kommer FILT att flyttas till en ”reservdag”. Tack vare dess hemsida kan ev. information om detta snabbt spridas.

Kulturföreningen ApE har med filten som tema anordnat en lång rad endags-utställningar i Tantolunden/Drakenbergsparken, Stockholm, under 1990-talet, vilka var mycket uppskattade och efterfrågade koncept.
Just på grund av det lyckade utfallet av dessa projekt har föreningen fått många förfrågningar om en återkomst i parken detta år.

Projektet FILT genomfördes 2011-12 i samarbete med stiftelsen INUTI. Även detta år kommer INUTI att genomföra en satellitutställning. länk