apes.nu

projekt hälsotrappan
vad väntar vi på
ha-ha.nu
ha-ha.just.nu
kul att ni håller på
nyfiken på konst
cura
cura+
allt ska bort
barack-konst
filt
limbo
tid för kultur
a-ha-ha
kulturverkstan
is
hötorgskonst
sanning eller konsekvens
stockholm city art fair
om våra projekt

projekt: hit men inte längre

Hit men inte längre –om att ta och ge, var en installation med flera bottnar.

Den bestod i ett antal paket, gåvor. Mottagarna av våra paket är alla i någon mån makthavare inom kulturens områden. Vi hade valt dessa mottagare, inte i egenskap av privatpersoner, utan som representanter för institutioner och media. De har makten att ge oss konstnärer pengar, uppmärksamhet, ett erkännande, en möjlighet att arbeta. Man kan också säga att de är kulturens "vakthavare" i det att de genom sin makt att bedöma vilken konst som skall "belönas" indirekt också slår vakt om vilken kultur som skall vara den officiella, den godkända. Vi hade placerat en elektronisk vakthund under presentbordet för att symbolisera detta vakthavande. "Hunden" skällde argt och vilt, så snart någon nyfiket närmade sig bordet.

Hit men inte längre tydliggjorde också den roll som konstnären i dagens samhälle har, eftersom konstnärens position oftast är givarens. Det är mycket sällan som konsten betalar sig, att man får sin lön för mödan. Som konstnär betalar man för att arbeta. De som fick ta emot våra gåvor lever till viss del av att konstnärer existerar, av att det finns människor som vill ge bort sitt arbete - ge av sig själva och sin konst. Givandet av, och innehållet i, våra paket var symboliska, och vi hoppades att mottagarna skulle ägna en stunds begrundan åt innebörden.

De inbjudna mottagarna
De inbjudna mottagarna var bland andra kulturminister Marita Ulvskog, konstkritikern Lars O. Ericson, direktören för IASPIS Sune Nordgren, överintendenten för statens konstmuséer Olle Granath, kulturjornalisterna Mats Arvidsson och Christoffer Barnekow. Till vår stora glädje infann sig samtliga adressater för att på plats motta en gåva och samtidigt ta del av vår installation och diskutera med oss. I flera fall blev diskussionerna både mycket givande och heta. Vi gissar att nyfikenheten var en drivande kraft bakom det stora gensvaret. Vi hade skickat ut bilder på presenthögen med de tydliga adresslapparna väl synliga. För vem kan motstå ett vackert inslaget paket med sitt namn på?