Petter Hellsing, Konst på Hötorget sept -94
apes.nu
om oss
om vår verksamhet
om projektledarna
samarbetspartners
om ape

Kulturföreningen ApE: Om våra samarbetspartners

Stockholms läns landsting; kulturförvaltningen, Kulturhuset Stockholm, Stockholms stad; kulturförvaltningen, Stockholms konstkansli, Stockholm Europas Kulturhuvudstad -98, Statens Kulturråd, Folkets Hus och Parker, ABF riks, ABF Stockholm, Södra Stockholms geriatriska klinik, KRO, LO, KC Öst, NCC, Grand Hotell Hörnan i Uppsala, Locum AB, Östhammars kommun, ABF Östhammar, Uppsala kommun samt konsthallar med flera utställningsanordnare.

I vår verksamhet ingår som ett självklart led att söka samarbeten med andra kulturutövare, såväl enskilda som föreningar.